Oddílové zkoušky

Oddílové zkoušky

Oddílové zkoušky platné od 1.4.07

Každý zájemce o členství v KČT TOM Filištíni Praha musí složit Oddílové zkoušky.Po jejich úspěšném absolvování bude přijat za řádného člena oddílu a bude moci čerpat veškeré členské výhody.

Zkouška z uzlování: umět uvázat , pojmenovat a v praxi použít minimálně těchto 6 uzlů – Ambulanční spojka(Ambulanťák), Škotová spojka(Škrťák), Lodní uzel(Loďák) – nahazovaný i navazovaný, Zkracovačka, Dračí uzel(Dračák), Rybářská spojka(Autíčka).

Zkouška z ohňů: umět postavit a pojmenovat základní tři typy ohňů – pyramida, pagoda, hranice + 2 možnosti závěsů na kotlík nad tyto ohně.

Jeden z těchto ohňů postavit a na max.3 sirky zapálit.
Zkouška z mapy a orientace:  naučit se – základní typy pásových a topografických značek, zorientovat mapu, číst v mapě.

Zkouška z přírody ČR: připravit si povídání o stromu a květině volně rostoucí v ČR a o zvířeti , které volně žije v ČR.

Zouška z oddílového desatera: naučit se , pochopit a dodržovat Oddílové desatero.

Všechny tyto zkoušky budou individuálně upraveny dle věku zkoušeného.